ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4วัน 3คืน

ฮานอย-ซาปา-หุบเขาปากมังกร-ตลาดLove Market
ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ
ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ฮาลอง
ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ฮานอย-กรุงเทพ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง