ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไฮไลท์ ไทเป 5 วัน 4 คืน

• เที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ชมโชว์พื้นเมือง+ฟรี! เข้าสวนสนุกเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ
• ชมความสดใสน่ารักของ หมู่บ้านสายรุ้ง
• ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
• ชม อุทยานธรณีเย๋หลิ่ว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวัน
• ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต, ซื่อหลินไนท์ มาร์เก็ต, ซีเหมินติง
• ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง