ทัวร์เกาหลี ควางจู ซูวอน

จำนวนการเข้าขม 5 ครั้ง
ทัวร์เกาหลี ควางจู ซูวอน
รหัสทัวร์
008-5451
วันที่เดินทาง
ต.ค.66
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
AirAsia X (XJ)

ไฮไลท์

  • เมืองควางจู • สวนพฤกษาศาสตร์ฮวาดัม • เมืองซูวอน
  • ป้อมฮวาซอง • คาเฟ่ PALETSCENT CAFÉ • เมืองยงอิน
  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • คอสเมติค • ถนนฮงแด           
  • ฮานึลพาร์ค • สมุนไพรโสม • อเมทิส • พระราชวังถ็อกซูกุง
  • ถนนเลียบกำแพงหิน • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง           
  • น้ำมันสน • สมุนไพรฮอตเกนามู • คาเฟ่ FOREST OUTINGS • ซุปมาร์เก็ตละลายเงินวอน

แผนการเดินทาง

23.30 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 นำคณะเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

02.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

10.05 น.  เดินทางถึง สนามบินอินชอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน เมนู บูลโกกิ

ออกเดินทางสู่ เมืองควางจู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

นำทุกท่านเดินทางสู่ ฮวาดัม โบทานิก การ์เด้น หรือสวนป่าฮวาดัม ในขณะที่โซลมีจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามตระการตา แต่เมื่อเดินทางออกไปนอกเมืองเพียงแค่สองชั่วโมงเศษ คุณจะพบกับสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยไม่แพ้ทีไหน สวนที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามในทุกช่วงเวลาของปี แต่จะสวยที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ภายในสวนมีทั้งหมด 17 ธีมด้วยกัน อาทิ สวนมอส สวนบอนไซ ป่าเบิร์ช และแหล่งที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อย แต่ละโซนมีสัตว์ และพันธุ์ไม้นานาชนิด มีพืชแปลกใหม่ปลูกในประเทศมากกว่า 4,300 ชนิดกระจายอยู่ทั่วสวน ดื่มดำไปกับธรรมาชาติ และสีสันของฤดูใบไม้ร่วง ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้อื่นๆ นานาพันธุ์ที่จะผลัดใบเปลี่ยนเป็นสีส้มสลับเหลืองแดงไปทั่วทั้งหุบเขา หากเดินไปตรงสะพานรูปหัวใจจะสามารถมองเห็นโมโนเรลที่กำลังแล่นผ่านธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เนื่องจากพื้นที่ในสวนเป็นเนินเขาซะส่วนใหญ่ โมโนเรลจึงเป็นตัวเลือกที่ยอมเยี่ยมสำหรับชมวิวรอบๆ ซึ่งมีทั้งหมด 3 เส้นทางด้วยกัน (อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าโมโนเรล ประมาณ 4,000-8,000 วอน)

เส้นทางที่ 1 นั่งโมโนเรลจากสถานี 1 ไปยังสถานี 2 เป็นเส้นทางที่จะพาไปยังหอดูดาว เส้นทางกลับลงมาระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และใช้เวลาประมาณ 60 นาที (ราคาผู้ใหญ่ 4,000 วอน / เด็ก 3,000 วอน)

เส้นทางที่ 2 นั่งโมโนเรลจากสถานี 1 ไปยังสถานี 3 เป็นเส้นทางที่จะพาไปยังพื้นที่สวนบอนไซ เส้นทางกลับลงมาระยะเวลาประมาณ 2 กิโลเมตร และใช้เวลาประมาณ 40 นาที (ราคาผู้ใหญ่ 6,000 วอน / เด็ก 5,000 วอน)

เส้นทางที่ 3 นั่งโมโนเรลไป-กลับ เส้นทางนี้จะพาไปรอบๆ สวนพฤกษศาสตร์ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที (ราคาผู้ใหญ่ 8,000 วอน / เด็ก 6,000 วอน)

เย็น   บริการอาหารเย็น เมนู คัมจาทัง

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 ชมความอลังการงานสร้างของ ป้อมปราการฮวาซอง (ถ่ายรูปด้านนอก) กับกำแพงขนาดมหึมาที่รายล้อมอยู่รอบย่านใจกลางที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองซูวอน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตูเมืองทั้งหมด 4 ทิศ ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่งดงาม จากนั้นแวะคาเฟ่ดัง PALETSCENT CAFÉ จิบกาแฟชมวิวประตูชังอันมุน ซึ่งเป็นประตูฝั่งเหนือของป้อมฮวาซอง ด้านบนของคาเฟ่จะมีดาดฟ้าสำหรับให้ลูกค้าจิบกาแฟไปชมวิวไป (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง)

ออกเดินทางสู่ เมืองยงอิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในจังหวัดคยองกีเป็นเมืองสำคัญในเขตเมืองหลวงโซลและปริมณฑล ทั้งยังเป็นที่ตั้งของเอเวอร์แลนด์และสวนน้ำแคริบเบียนเบย์ ซึ่งเป็นสวนน้ำและสวนสนุกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกาหลีใต้

นำท่านผจญภัยใน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม จัดได้ว่าเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก มีงานเทศกาลต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งปี เช่น Tulip Festival, Rose Festival, Summer Splash, Halloween Festival และ Romantic Illumination ที่จะเปิดไฟสว่างไสวในตอนกลางคืน เอเวอร์แลนด์เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นโซนถึง 5 โซน  

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน @ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

ออกเดินทางสู่ กรุงโซล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ มีประวัติศาสตร์น่าสนใจ และเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยต่าง ๆ

นำท่านเลือกซื้อเครื่องสำอาง คอสเมติคเอาท์เลท ศูนย์รวมเครื่องสำอางเกาหลีหลากหลายแบรนด์ หรือจะเป็นแบรนด์ JSM ของทางตัวร้านเองก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ แสตมป์เซลล์ โบท็อกซ์ ครีมน้ำแตก ครีมหอยทาก และสินค้าอื่นๆ มีให้เลือกมากมาย

ช้อปปิ้งมันส์ๆ กันต่อที่ ถนนฮงแด แหล่งรวมวัยรุ่นจากทั่วทุกสารทิศ เพราะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิก เรียกได้ว่าเป็นย่านที่คึกคักตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืน  ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกิน คาเฟ่ หรือร้านอาหารก็เลือกหาได้ไม่ยาก ที่นี่มีร้านอาหารที่ขายอาหารทำเองมากมายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป และยังมีตัวเลือกอาหารหลากหลายประเภท ยามค่ำคืนของโซลจะพบกลุ่มนักดนตรี และนักเต้นเบรคแดนซ์มาโชว์ฝีมือวาดลวดลายอยู่เต็มถนน คลับและบาร์บนถนนสายนี้จะเปิดในตอนดึก และบางที่ก็เปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์

ค่ำ  บริการอาหาเย็น เมนู บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น  พาเที่ยว ฮานึลพาร์ค สวนสาธารณะที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ฝังกลบขยะ บนระดับความสูง 98 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สวนจึงตั้งอยู่บนเนินเขาและสูงที่สุดในบรรดาสวนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในรั้วของสวนสาธารณะเวิล์ดคัพ ตรงกลางของสวนฮานึลจะมีจุดชมวิว มีลักษณะเป็นตะแกรงเหล็กครึ่งวงกลมสีดำ สามารถเดินขึ้นไปด้านบนเพื่อถ่ายวิวทุ่งหญ้าได้ มองจากจุดชมวิวลงไปจะเห็นเป็นเนินทุ่งดอกหญ้าไกลสุดสายตา พอสายลมพัดผ่านดอกหญ้าเหล่านั้นก็จะปลิวไสวไปตามสายลมหนาว บนเนินเขาริมแม่น้ำฮันสุดโรแมนติก (ไม่รวมค่ารถรับ-ส่ง)

นอกจากมีทุ่งดอกหญ้าสวยๆ ให้ถ่ายรูปแล้ว สวนฮานึลยังมีพิกัด Instagrammable Spot สุดฮิต ที่ใครๆ ก็ต้องไปถ่ายรูปอีกหลายจุด ไม่ว่าจะเป็น สวนดอกคอสมอส ที่กำลังบานอวดโฉมอวดสีสัน ทุ่งหญ้าพิ้งค์มูลี่ สีชมพูน่ารักสุดแสนโรแมน ดูอบอุ่นเข้ากับบรรยากาศลมหนาวที่พัดผ่าน ทุ่งดอกโคเชีย พีชตระกูลหญ้าทรงกลมสุดน่ารัก เปลี่ยนสีจากสีเขียวไปเป็นสีแดงส้มเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น

นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสม ราชาแห่งมวลสมุนไพร ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ชาวเกาหลีนำมาใช้รักษา และดูแลสุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี นำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค งามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน เมนู บิบิมบับ

เยือนหนึ่งในห้าวังหลวงของกรุงโซล พระราชวังถ็อกซูกุง ที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาวังอื่นๆ ตั้งอยู่บนย่านใจกลางเมืองที่แสนคึกคัก แต่กลับเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ถูกล้อมรอบไปด้วยอาคาร สไตล์ตะวันตก เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้พระราชวังแห่งนี้ยิ่งขึ้นไปอีก มีความเป็นเกาหลีที่แอบซ่อนกลิ่นอายความเป็นตะวันตกเอาไว้ แม้พื้นที่จะขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ด้านในมีพระตำหนักเก่าแก่ และพระที่นั่งสวยงามให้เดินชมได้ไม่เบื่อ เดินเล่นบนถนน ถนนเลียบกำแพงหิน ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามยามฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของเกาหลี ถนนสายนี้มีชื่อว่า ถ็อกซูกุง ทลดัม-กิล ขนาบอยู่ข้างๆ กำแพงพระราชวังยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ทอดยาวจากพระราชวังถ็อกซูไปจนถึงโรงละครชองดงตามแนวโค้งของถนน ขนานกับแนวกำแพงหินสีน้ำตาลเทาสวยงาม  ชมวิวต้นแปะก๊วยสีเหลืองที่ปลูกเรียงรายเลาะเลียบรั้ววัง บรรดาใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้ริมสองฝั่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง สีแดง สีส้ม และสีน้ำตาล ผลัดใบเปลี่ยนสีไปตลอดเส้นทาง ทำให้ถนนสายนี้มีทัศนยภาพสุดโรแมนติก จึงเป็นที่มาของชื่อ ถนนสายโรแมนติก ผู้คนจึงนิยมมาเที่ยวช่วงใบไม้กำลังร่วงโรย ถนนสายนี้ยังเป็นจุดถ่ายทำซี่รี่ย์ดัง Goblin ในฉากที่พระเอกและนางเอกเจอกันครั้งแรกอีกด้วย

ชมขั้นตอนการทำสาหร่ายเกาหลี พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่าย พร้อมทั้งลิ้มลองรสชาติสาหร่ายของเกาหลีแบบดั้งเดิม ซึ่งสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้ และ เรียนรู้การทำคิมบับ ข้าวห่อสาหร่ายเกาหลี เมนูเบสิคสุดๆ เป็น Street Food ที่นิยมมากของเกาหลี พิเศษ !! ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” และเก็บภาพเป็นที่ระลึก และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี พบกับแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลก และสถานที่สำหรับการช้อปปิ้งที่มีการบริการแบบครบวงจร แหล่งรวมสินค้าแบรนด์หรูทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา มีหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกซื้อมากมาย

เอาใจขาช้อปทั้งหลายพาตะลุย ย่านเมียงดง แหล่งช้อปปิ้งอันดับต้นๆ ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี สวรรค์ของสาวนักช้อป สามารถเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาประเภทได้ตามใจชอบ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมเอาไว้แทบทุกแบรนด์ที่มีอยู่ในเกาหลี ราคาของสินค้าจะเท่ากัน ต่างกันที่ของแถมว่าร้านไหนให้เยอะกว่ากันเท่านั้น นอกจากการมาช้อปปิ้งแล้ว เสน่ห์อีกอย่างของที่นี่คือ STREET FOOD สองข้างทางเต็มไปด้วยรถเข็นที่ขายของกินจำพวก เครันปัง เค้กไข่สไตล์เกาหลีแสนอร่อย ล็อบสเตอร์ย่างชีส กุ้งตัวใหญ่สดรสหวาน ย่างบนเตาร้อนๆ โรยหน้าด้วยชีสแบบเข้มข้น หอยเชลล์อบชีส หอยไซส์ใหญ่ย่างเนยโรยทับด้วยชีส ครัวซองค์ปลา ขนมอบเนื้อนุ่มคล้ายแพนเค้กรูปปลามีหลากหลายไส้ให้เลือก ต็อกบกกิ แป้งราดซอสสีแดงรสจัด โอเด้ง แผ่นแป้งพับเสียบไม้รสชาติคล้ายลูกชิ้นปลา โฮต็อก ขนมแป้งแพนเค้กหนานุ่มสอดไส้น้ำตาลหรือน้ำผึ้ง ออมุก ลูกชิ้นปลาบดเสียบไม้ ทวิกิม เมนูผัก และอาหารทะเลชุบแป้งทอด มันหวาน หรือของทอดต่างๆ ล้วนมีให้ลองชิมได้รสชาติแบบคนเกาหลีแท้ๆ

ค่ำ  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

เช้า  บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น  นำชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยล้างพิษระบบเลือดให้สะอาด เพิ่มภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรง และช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย และนำชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู เป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงตับ ล้างตับ ทำให้ตับแข็งแรง สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย แม้ว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเลย ทุกส่วนของฮ็อกเก็ตนามู กิ่ง ก้าน ใบ เป็นสมุนไพรได้หมด แต่ส่วนที่ดีที่สุดคือเมล็ดแก่ช่วยถอนพิษสุราได้อย่างยอดเยี่ยม

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน เมนู บูเดจิเก

เอาใจคนรักธรรมชาติถ่ายรูปคาเฟ่ในเรือนกระจก FOREST OUTINGS CAFÉ คาเฟ่ที่ล้อมร้อบด้วยธรรมชาติตกแต่งด้วยต้นไม้นานาชนิด มีบ่อน้ำขนาดเล็กอยู่ใจกลางของร้านช่วยเพิ่มความร่มรื่น อาหารก็มีให้เลือกมากมายทั้งคาวและหวาน รวมถึงเครื่องดื่มอร่อยๆ สายคนรักของหวานก็มีเบเกอรี่ขนมหวานเกือบทุกประเภท หน้าตาน่ารับประทานมากๆ ขอบอกเลยว่าถ่ายรูปสวยไม่พอยังอร่อยมากๆ อีกด้วย (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและอาหาร)

แวะซื้อของฝาก ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลี สาหร่าย นมกล้วย เยลลี่ยาคูลท์ ขนมธัญพีช บิสกิต เวเฟอร์เอ็กซ์ไฟว์ เรียลบราวนี่ และ เปเปโร่ เป็นต้น

ได้เวลาสมควร  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

16.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ XJ709 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

20.35 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
10 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 6623,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 6623,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
23,999 บาท
รหัส 008-5451 ทัวร์เกาหลี ควางจู ซูวอน
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66
เดินทางโดย AirAsia X (XJ)
ดูเพิ่มเติม https://idoltravellers.com/tour.php?tour_id=1993

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/079/008-5451.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11487
โทร 0964746656
LINE ID happyidol
อีเมล patty.idoltravellers@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

เมืองควางจู • สวนพฤกษาศาสตร์ฮวาดัม • เมืองซูวอน ป้อมฮวาซอง • คาเฟ่ PALETSCENT CAFÉ • เมืองยงอิน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • คอสเมติค • ถนนฮงแด            ฮานึลพาร์ค • สมุนไพรโสม • อเมทิส • พระราชวังถ็อกซูกุง ถนนเลียบกำแพงหิน • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง            น้ำมันสน • สมุนไพรฮอตเกนามู • คาเฟ่ FOREST OUTINGS • ซุปมาร์เก็ตละลายเงินวอน
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11487

2/4 หมู่บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว 101 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย38แยก1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555173325

บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา Outting
บริการจัดกีฬาสี และให้เช่าอุปกรณ์เกมส์
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา