ทัวร์เกาหลี PRO KOREA SEOUL EVERLAND FULLDAY

จำนวนการเข้าขม 3 ครั้ง
ทัวร์เกาหลี PRO KOREA SEOUL EVERLAND FULLDAY
รหัสทัวร์
001-5893
วันที่เดินทาง
พ.ย.66 - ม.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Jin Air (LJ)

ไฮไลท์

  • วัดเฉิงดองซา - กิมโป พรี่เมี่ยมเอาห์เล็ต - ถนนฮงแด - เล่นสกี
  • ไร่สตรอว์เบอร์รี - สวนสนุกเอเอร์แลนด์ - พระราชวังก็อกซูกุง- ช้อปปิ้งเมียงดง

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
29 ต.ค. 66 - 02 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ต.ค. 66 - 03 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ต.ค. 66 - 04 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 พ.ย. 66 - 05 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 พ.ย. 66 - 06 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 พ.ย. 66 - 07 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 พ.ย. 66 - 08 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 พ.ย. 66 - 09 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 6622,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 6623,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 พ.ย. 66 - 04 ธ.ค. 6623,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 6624,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ธ.ค. 66 - 06 ธ.ค. 6624,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ธ.ค. 66 - 07 ธ.ค. 6624,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ธ.ค. 66 - 08 ธ.ค. 6623,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 6623,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 6623,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 6624,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 6624,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 6624,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 6624,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 6623,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 6623,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 6623,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 6623,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 6623,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 6623,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 6623,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 6623,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 6623,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 6623,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 6624,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 6624,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 6624,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 6624,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 6625,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 6626,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 6627,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 6728,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 6729,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 6730,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 6730,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ม.ค. 67 - 05 ม.ค. 6729,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ม.ค. 67 - 06 ม.ค. 6729,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ม.ค. 67 - 07 ม.ค. 6728,999 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
Tags ที่เกี่ยวข้อง
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
รหัส 001-5893 ทัวร์เกาหลี PRO KOREA SEOUL EVERLAND FULLDAY
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66 - ม.ค.67
เดินทางโดย Jin Air (LJ)
ดูเพิ่มเติม https://idoltravellers.com/tour.php?tour_id=2489

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/079/001-5893.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11487
โทร 0964746656
LINE ID happyidol
อีเมล patty.idoltravellers@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

วัดเฉิงดองซา - กิมโป พรี่เมี่ยมเอาห์เล็ต - ถนนฮงแด - เล่นสกี ไร่สตรอว์เบอร์รี - สวนสนุกเอเอร์แลนด์ - พระราชวังก็อกซูกุง- ช้อปปิ้งเมียงดง
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11487

2/4 หมู่บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว 101 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย38แยก1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555173325

บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา Outting
บริการจัดกีฬาสี และให้เช่าอุปกรณ์เกมส์
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา