ทัวร์อังกฤษ UK RED WAR MATCH อังกฤษ สก็อตแลนด์

จำนวนการเข้าขม 16 ครั้ง
ทัวร์อังกฤษ UK RED WAR MATCH อังกฤษ สก็อตแลนด์ - บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
รหัสทัวร์
049-6982
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย
Emirates (EK)

ไฮไลท์

  • เชสเตอร์ – มหาวิหารเชสเตอร์ – นาฬิกาประจำเมือง แมนเชสเตอร์ – ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ 
  • วิหารแมนเชสเตอร์ – ชมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก  - ***แมนยู VS บาร์เยิร์นมิวนิค***  
  • ลีดส์ - ตลาดเก่า - เมืองฮาโรเกท - เมืองเนิร์สโบโร ปราสาทเนิร์สโบโร - ยอร์ค 
  • มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ – ตรอกพ่อมด(เดอะแชมเบิล) - ปราสาทฮาเวิร์ด – เมืองสการ์โบโรห์
  • ปราสาทสการ์โบโร่   มหาวิหารแห่งเมืองวิทบี้  - เมืองวิทบี้ - เมืองวินเดอร์เมียร์
  • อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค - ล่องเรือชมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - แลงคาสเตอร์
  • ปราสาทแลงคาสเตอร์ – แมนเชสเตอร์ - ลิเวอร์พูล – ท่าเรืออัลเบิร์ต - ตึกอลังการสามหลังปฏิมากรรมเดอะบีทเทิลส์
  • สนามแอนฟิลด์ – ลิเวอร์พูลวัน - ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ***ลิเวอร์พูล VS แมนยู***
  • เกรทาน่ากรีน – ประเทศสก็อตแลนด์ – กลาสโกว์ – มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ – จัตุรัสจอร์จ – ถนนบูคานัน

แผนการเดินทาง

17.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ EMIRATES (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง

20.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK 373 (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)

00.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินชอปปิ้งในสนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย รอเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง (เวลาท้องถิ่นในดูไบช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)

02.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ (MAN) ประเทศอังกฤษ เที่ยวบินที่ EK021 (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)

06.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ (MAN) ประเทศอังกฤษ  (เวลาท้องถิ่นของประเทศอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม. ในฤดูร้อน และ 7 ชม. ในฤดูหนาว) หลังนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเตอร์ (CHESTER)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองเก่าแก่ที่อยู่ใกล้กับพรมแดนประเทศเวลส์  สถาปัตยกรรมสไตล์ทิวดอร์ ที่ตกแต่งบ้านเรือนเป็นโทนสีขาวดำได้อย่างสวยงามตลอดพื้นที่ในย่านใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่และสภาปัตยกรรมสวยๆมากมาย นำท่านชม มหาวิหารเมืองเชสเตอร์ (CHESTER CATHEDRAL) โบสถ์โบราณขนาดใหญ่ที่ภายในตกแต่งได้อย่างสวยงามอลังการมากๆกับนาฬิกา EASTGATE CLOCK ที่เป็นนาฬิกาที่ว่ากันว่าสวยที่สุดเป็นอันดับสองของอังกฤษรองจากหอนาฬิกา BIG BEN

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอน เป็นเมืองที่มีรถไฟสายแรกของโลกและของอังกฤษเกิดขึ้นที่นี่ เมืองนี้ขยายตัวและเจริญรุ่งเรืองจากการผลิตสิ่งทอในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให้แมนเชสเตอร์กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก นำท่านถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER TOWN HALL) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นอาคารที่มีความเก่าเเก่ เเละบอกเล่าเรื่องราวของเมืองแมนเชสเตอร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมความสวยงามของเนำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ วิหารแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER CATHEDRAL) สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1215 เพื่อใช้เป็นโบสถ์ประจำเขตศาสนาของเมืองแมนเชสเตอร์ ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของ CHURCH OF ENGLAND ที่หากมาถึงประเทศอังกฤษ เป็นอาคารในสไตล์นีโอโกธิควิคตอเรียน ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ1)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD) สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (MANCHESTER UNITED) ที่เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1909  มีจำนวนที่นั่งทั้งสิ้น 74,140 ที่นั่ง ใช้เป็นสนามทำการแข่งขันในนัดสำคัญๆมาแล้วมากมาย และเป็นหนึ่งในสนามที่มีมนต์ขลังที่สุดแห่งหนึ่งในเกาะอังกฤษ

นำท่านเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด เวลา 16.00 น. ระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พบกับ บาเยิร์นมิวนิค

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ณ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก AC HOTEL BY MARRIOT MANCHESTER หรือเทียบเท่า (4ดาว)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ2)

นำท่านเดินทางสู่เมือง ลีดส์ (LEEDS) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมืองใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษที่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญและมีความเจริญมากๆเมืองหนึ่งของสหราชอาณาจักร ความเจริญที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมโบราณของตัวเมืองชั้นในนั้น ยิ่งทำให้เมืองนี้มีมนต์เสน่ห์น่าสัมผัสเป็นอย่างยิ่ง  นำท่านชมย่านใจกลางเมืองลีดส์ ที่เป็นถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายและห้างรูปแบบ ARCADE ที่มีการตกแต่งแบบยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากมายหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น Queen’s Arcade, Thornton’s Arcade และ Cross Arcade ที่สวยงามเหมาะกับการเดินถ่ายรูปเล่น ชมตลาดเก่า (LEEDS KIRKGATE MARKET) ซึ่งเป็นตลาดบรรยากาศสุดคลาสสิคของเมือง ที่เต็มไปด้วยร้านขายของชำ อาหารสดและอาหารนานาชนิด ชมร้าน MARK & SPENCER’S สาขาแรกนั้นที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโรเกท (HARROGATE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองที่มีชื่อเสียงด้าน สปา อีกหนึ่งเมืองของประเทศอังกฤษ หลังจากมีการค้นพบน้ำแร่ธรรมชาติใน ค.ศ.16 ทำให้เมืองนี้เป็นหนี่งในจุดหมายปลายทางของชนชั้นสูงในประเทศอังกฤษ เดินเล่นชมเมือง นำท่านชม ร้านชาชื่อดังของประเทศอังกฤษ BETTYS TEAROOMS สาขาแรกที่ตั้งอยู่ ณ เมืองฮาโรเกท จนได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเนิร์สโบโร (KNARESBOROUGH) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เมืองเก่าแก่ในยุค นอร์แมน  ตั้งแต่ ค.ศ.1100 เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญทางตอนเหนือ และยังเป็นเมืองศูนย์กลางในการค้าขายสินค้าที่สำคัญในอดีต เมืองที่ตั้งอยู่ด้านบนของแม่น้ำ นีธ Nidd นำท่านชมภายนอกของ ปราสาทเนิร์สโบโร (KNARESBOROUGH CASTLE) ปราสาทเก่าแก่อายุกว่า 900 ปี สร้างขึ้นในสมัยนอร์แมน เพื่อเป็นป้อมปราการที่สำคัญ อิสระเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ3)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (YORK) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นำท่านเที่ยวชมเมืองมรดกด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ มีอายุเก่าแก่กว่า2,000 ปี นำท่านชมภายนอกของ ยอร์คมินสเตอร์ (YORK MINSTER) ถือเป็นอาสนวิหารสไตล์กอธิคที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ นำท่านชม เดอะแชมเบิลส์ (THE SHAMBLES) หรือ ตรอกพ่อมด บ้านเรือนเก่าแก่ในยุคกลางที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเมืองยอร์ค เป็นถนนอีกเส้นที่ร้านค้าเยอะ และมีชีวิตชีวามาก มีทั้งการแสดงดนตรีสด ตั้งแผงวาดภาพ และร้านน่ารักๆ อีกด้วย และยังเป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง แฮรี่ พอตเตอร์ (HARRY POTTER)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ4)

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOLIDAY INN YORK HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ5)

นำท่านสู่ ปราสาทฮาเวิร์ด (CASTLE HOWARD) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นปราสาทที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมือง เป็นที่พำนักของตระกูลฮาวเวิร์ด มาเป็นเวลากว่า 300 ปี และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเมื่อใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ ชื่อดังของอังกฤษในหลายๆ เรื่อง และในปัจจุบันปราสาทฮาวเวิร์ดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคฤหาสน์ที่มีคุณค่าอีกแห่งของอังกฤษ นำท่านเข้าชมภายในส่วนต่างๆ ของคฤหาสแห่งนี้ รวมถึงคอลเลคชั่นของ สิ่งของล้ำค่าต่างๆ รูปปั้น ภาพวาด เฟอร์นิเจอร์เก่า ฯลฯ ที่ตระกูลนี้ เก็บสะสมไว้ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองสการ์โบโรห์ (SCARBOROUHG) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมืองท่าเก่าแก่ของประเทศอังกฤษ ด้วยลักษณะของเมืองที่อยู่ริมทะเล อยู่ในภูมิภาค นอร์ทยอร์คเชียร์ (NORTHYORKSHIRE) นำท่านชม ปราสาทสการ์โบโรห์ (SCARBOROUGH CASTLE) หนึ่งในสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาะอังกฤษ กว่า 3,000 ปี ที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งรกรากมาตั้งแต่ยุคเหล็ก ยุคโรมัน ที่ใช้เป็นหอเตือนภัย และปรับเปลี่ยนเป็นปราสาท ในศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าเฮนรี่ ที่ 2 แห่งอังกฤษ สถานที่นี้เป็นทั้ง ป้อมปราการ ที่ประทับของกษัตริย์ คุก  ปัจจุบันปราสาทสการ์โบโรห์เป็นเพียงแค่ซากปรักหักพังที่ผ่านมาหลายสงครามในอดีต แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อ6)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวิทบี้ (WHITBY) เมืองเริ่มต้นของตำนานแดร็กคูล่าในอังกฤษ เมืองเล็กๆริมทะเลเหนือ เมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ที่มีน้ำทะเลไหลผ่านตัวเมืองตัดกับบ้านเรือนลักษณะเก่าแก่ มีหลังคาสีส้มและแดงตัดกันอันมีเอกลักษณ์ เรือน้อยใหญ่มากมายที่จอดเทียบฝั่งไว้เพื่อรอนักท่องเที่ยว และบ้านเมืองอันน่ารักรวมไปถึงร้านขายของต่าง ๆ ที่ทำให้เมืองดูมีความครึกครื้นมากยิ่งขึ้น นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองวิทบี้ (WHITBY ABBEY) เป็นศาสนสถานที่สำคัญ มากว่าหนึ่งพันปี สร้างขึ้นใน ค.ศ. 657 กับความยิ่งใหญ่ และ สง่างามของสถาปัตยกรรมแรกสร้าง จากนั้น นำท่านชมเมืองวิทบี้ที่สวยงาม

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ7)

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก RAITHWAITE SANDSEND HOTEL หรือเทียบเท่า (4ดาว)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ8)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองริมทะเลสาบในเขต อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค(LAKE DISTRICT) ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกถึงทิวทัศน์ที่งดงามแสนโรแมนติค และเป็นเมืองที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ เบียทริกซ์ พอตเตอร์ หรือมิสพอตเตอร์ ที่ได้แต่งวรรณกรรมคลาสสิค สำหรับเด็กเรื่อง the tale of Peter Rabbit อันเป็นที่รู้จักกันดี นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE LAKE CRUISE) เก็บภาพสวยริมทะเลสาบ และเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง จนได้เวลาสมควร

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อ9)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแลงคาสเตอร์ (LANCASTER) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  เมืองเก่าแก่อีกหนึ่งเมืองของอังกฤษก่อตั้งในยุคโรมัน เพื่อเป็นป้อมปราการสำหรับทหารโรมัน เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เพื่อป้องกันผู้รุกรานจากทางเหนือ ปัจจุบัน มีประชากรเพียง 46,000 คน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์ (LANCASTER UNIVERSITY)  มีสโลแกนของเมืองคือ "Small city big story" ท่านจะได้ดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเมืองที่มีปราสาทบนยอดเขา  นำท่านเข้าชม ปราสาทแลงคาสเตอร์ (LANCASTER CASTLE) เป็นป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษ ในอดีตนั้นมีชื่อเสียงกับเหตุการณ์การไล่ทำร้ายทางศาสนา คดีล่าแม่มด การตัดสินโทษหรือกระบวนการพิจารณาความและการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นในแลงคาสเตอร์ รวมไปถึงตำนานแม่มด (PENDLE WITCHES) ซึ่งถูกตัดสินประหารชีวิต ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ10)

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก AC HOTEL BY MARRIOT MANCHESTER หรือเทียบเท่า (4ดาว)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ11)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (LIVERPOOL) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  ในอดีตเป็นเมืองท่าสำคัญทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลไอริชและเป็นประตูสำคัญของประเทศสู่ทวีปอเมริกาและแอฟริกา เมืองที่รุ่งเรืองที่สุดในอดีตของประเทศอังกฤษ ถิ่นกำเนิดวงดนตรี 4 เต่าทอง THE BEATLES อาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามตระการตา และเป็นถิ่นกำเนิดของสโมสรฟุตบอลชั้นนำของโลกอย่างทีมลิเวอร์พูล นำท่านชมความสวยงามของเมืองลิเวอร์พูล เริ่มจาก ย่านท่าเรืออัลเบิร์ต (ALBERT DOCK) ที่เป็นเขตมรดกโลก ถ่ายรูปกับ ตึกอลังการสามหลัง (THE THREE GRACE) ที่ประกอบไปด้วยตึก บริษัทเดินเรือ CUNARD ตึกการท่าแห่งลิเวอร์พูล PORT OF LIVERPOOL และตึก ROYAL LIVER ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง  ถ่ายรูปคู่กับ ปฏิมากรรมเดอะบีทเทิลส์ (THE BEATLES STATUE) รูปประติมากรรมสำริดนี้มีน้ำหนัก 1.2 ตัน โดยสมาชิกสี่เต่าทองอยู่ในอิริยาบทสบายๆ และแสดงท่าทางกำลังเดินเล่นไปตามถนนที่ Pier Head ในลิเวอร์พูล

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามแอนฟิลด์ (ANFIELD STADIUM) ของสโมสรลิเวอร์พูล เจ้าของคำขวัญ ‘YOU WILL NEVER WALK ALONE’  และยังเป็นหนึ่งในสนามที่เก่าแก่ที่สุดของวงการลูกหนังโลกด้วย  

ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพบรรยากาศด้านหน้าสนาม และ เลือกซื้อสินค้าต่างๆของสโมสร ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแมตช์แดงเดือดที่สนามแอนฟิลด์ เวลา 11.00 น. ระหว่างทีม ลิเวอร์พูล พบกับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ สนามแอนฟิลด์

หลังจบการแข่งขัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ที่แหล่งชอปปิ้งชื่อดังของเมืองลิเวอร์พูล ณ ลิเวอร์พูลวัน (LIVERPOOL ONE) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆมายมาย ทั้งสินค้าที่เกี่ยวกับฟุตบอล เสื้อฟุตบอลทีมต่างๆ แบรนด์ต่างๆ ทั้งแบรนด์ของอังกฤษ และ แบรนด์เนมต่างๆ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชั่น เช่น Gucci, Burberry, Prada, Long champ, Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent, Dior ฯลฯ อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม คาเฟ่ มากมายให้ลองเลือกชิมอีกด้วย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (มื้อ12)

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก AC HOTEL BY MARRIOT MANCHESTER หรือเทียบเท่า (4ดาว)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ13)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พรมแดน อังกฤษ – สก็อตแลนด์ สู่ เมืองเกรทน่ากรีน (GRETNA GREEN) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองทางใต้สุดของ ประเทศสก็อตแลนด์ (SCOTTLAND) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงสำหรับการจัดงานแต่งงาน หรือเรียกว่า วิวาห์เหาะ (RUNAWAY MARRIAGE) เพราะเนื่องจากในอดีตนั้นการแต่งงานในประเทศอังกฤษมีกฎระเบียบมากมาย ดังนั้น หนุ่มสาวชาวอังกฤษจึงนิยมหนีตามกันมาที่นี่เพื่อทำการแต่งงานกันอย่างถูกกฎหมาย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองกลาสโกว์ (GLASGOW) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำไคลด์ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสกอตแลนด์ เมืองกลาสโกว์มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนและศิลปะสไตล์อาร์ตนูโว ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากความรุ่งเรืองในศตวรรษที่ 18-20 ของเมืองอันเนื่องมาจากการค้าและการต่อเรือ ปัจจุบันเมืองกลาสโกว์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นที่ตั้งของสถาบันสำคัญต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าเที่ยวชม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ14)

นำท่านเที่ยวชม เมืองกลาสโกว์ (GLASGOW)  นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ (GLASGOW CATHEDRAL) เป็นมหาวิหารเก่าแก่ในยุคกลางที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในประเทศสกอตแลนด์ อายุกว่า 900 ปี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพราะมีสถาปัตยกรรมที่หาชมได้ยาก อีกทั้งภายในยังตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม และมีโบราณวัตถุต่างๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศสก็อตแลนด์  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสจอร์จ (GEORGE SQUARE) เป็นหนึ่งในหกจัตุรัสที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกลาสโกว์ โดยจัตุรัสจอร์จเป็นจัตุรัสหลักของเมืองที่มีความเก่าแก่กว่า 300 ปี พื้นที่จัตุรัสรายล้อมด้วยอาคารสำคัญของเมือง นอกจากนี้ภายในบริเวณจัตุรัสยังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นบุคคลสำคัญต่างๆ ของสก็อตแลนด์แลนด์อีกด้วย ปัจจุบันพื้นที่ของจัตุรัสเป็นสถานที่นัดพบ ชุมนุม และจัดกิจกรรมประจำเมืองตามเทศกาลสำคัญต่างๆ ตลอดทั้งปี จากนั้น นำท่านสู่ ถนนบูคานัน (BUCHANAN STREET) เป็นถนนชอปปิ้งสายหลักของเมืองกลาสโกว์ และเป็นย่านการค้าที่พลุกพล่านที่สุดของเมือง ภายในบริเวณเป็นที่ตั้งของอาคารร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และสถานีรถไฟใต้ดิน นอกจากนี้ยังเป็นจุดถ่ายภาพความคึกคักของเมืองกลาสโกว์ท่ามกลางอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์วิกตอเรียนอย่างสวยงาม

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนสายช้อปปิ้งเมืองกลาสโกว์

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก DOUBLE TREE BY HILTON GLASGOW หรือเทียบเท่า (4ดาว)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ15)

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง

13.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK028 (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)

00.45 น. เดินทางถึง สนามบินนาชาติดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินชอปปิ้งในสนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย รอเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง (เวลาท้องถิ่นในดูไบช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)

03.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.05 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
11 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66275,500 บาท49,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินเอมิเรตส์ EMIRATES

 2. ค่าน้ำหนักสัมภาระ ไม่จำกัดจำนวนชิ้น น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

 5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

 8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาท

- ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ADMIT) เนื่องจากอาการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ จ่ายตามจริง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

- ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกิน 500,000    

 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินและมากกว่า 1ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม

หมายเหตุ โรงแรมส่วนใหญ่ในประเทศยุโรปจะไม่มีพนักงานยกกระเป๋าคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประเภทท่องเที่ยว (สหราชอาณาจักร์) ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ และลูกค้าจ่ายค่าวีซ่าเองโดยตรงกับตัวแทนของแต่ละสถานทูต

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหราชอาณาจักร ประเภทท่องเที่ยว ยื่นขอจากVFS UK ประมาณท่านละไม่เกิน 5,500 บาท

**ชำระค่าธรรมเนียมจริง ณ วันยื่นวีซ่าเท่านั้น ไม่จ่ายรวมในค่าทัวร์***

6. ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศก์จากประเทศไทย และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 1,800 บาท

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทางเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 25,000 บาท

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก หรือค่าโรงแรมที่พัก (กรณีที่ได้ชำระค่าโรงแรมไปแล้วเต็มจำนวน)

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
275,500 บาท
รหัส 049-6982 ทัวร์อังกฤษ UK RED WAR MATCH อังกฤษ สก็อตแลนด์
ราคาเริ่มต้น 275,500 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66
เดินทางโดย Emirates (EK)
ดูเพิ่มเติม https://idoltravellers.com/tour.php?tour_id=3792

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/079/049-6982.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11487
โทร 0964746656
LINE ID happyidol
อีเมล patty.idoltravellers@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ไอดอลทราเวลเลอร์ส แอนด์ อีเว้นท์ออล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/11487

2/4 หมู่บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว 101 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย38แยก1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555173325

บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา Outting
บริการจัดกีฬาสี และให้เช่าอุปกรณ์เกมส์
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา